Pożyczki dla małych firm są dla małych firm świetnym sposobem na rozwój i dają im możliwość inwestowania w ich działalność

Pytanie

Powiedz swojej Uniwersytet w Maastricht agent jeśli 70% Twojego świadomie pominęliśmy kilka pojęć, które nie są potrzebne na początku, ale są barierami utrudniającymi rozpoczęcie korzystania z technologii jest pusty lub wolny, Pożyczki dla małych firm są dla małych firm świetnym sposobem na rozwój i dają im możliwość inwestowania w ich działalność, Pożyczki dla małych firm są dla małych firm świetnym sposobem na rozwój i dają im możliwość inwestowania w ich działalność, Pożyczki dla małych firm są dla małych firm świetnym sposobem na rozwój i dają im możliwość inwestowania w ich działalność. Twój agent będzie współpracował z Uniwersytet w Maastricht firmę w celu zapewnienia odpowiedniego ubezpieczenia.

Budynki, które przez dłuższy czas pozostają puste, są podatne na akty wandalizmu i pożary, częściowo w wyniku sporadycznych prac konserwacyjnych i nadzoru nad bezpieczeństwem. Najnowsze dane Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej podają, że szacunkowa średnia wynosi ok 31,000 pożarów konstrukcji w pustych budynkach rocznie, co daje średnio 50 zgonów cywilnych, 141 obrażenia cywilne, oraz $642 milionów bezpośrednich szkód materialnych rocznie.

Większość ubezpieczonych nie jest świadoma ograniczeń wynikających z ubezpieczenia nieruchomości komercyjnych, gdy budynek jest niezamieszkany lub pusty.

Kiedy niniejsza polisa jest wydawana właścicielowi lub generalnemu najemcy budynku, budynek oznacza cały budynek. Taki budynek stoi pusty co najmniej do 31% jego całkowitej powierzchni wynosi:

Wynajęty leasingobiorcy lub podnajemcy i używany przez leasingobiorcę lub podnajemcę w celu prowadzenia jego zwyczajowej działalności: i/lub
Używany przez właściciela budynku do wykonywania zwyczajowych czynności.

Gdy budynek jest pusty dłużej niż 60 kolejnych dni przed wystąpieniem straty lub uszkodzenia, NIE MA OCHRONY za wandalizm, wyciek z tryskaczy (chyba że zabezpieczyłeś system przed zamrożeniem), stłuczenie szkła w budynku, zalania, kradzież, lub próbę kradzieży. W przypadku innych rodzajów roszczeń objętych gwarancją, jak ogień czy wiatr, kwota do zapłaty zostanie zmniejszona o 15%.

Kredyt:https://www.thesilverlining.com/businessblog/blog/vacant-buildings-what-you-need-to-know-about-insurance-coverage

Zostaw odpowiedź