Dlaczego efektu Comptona nie można zaobserwować w świetle widzialnym?

Pytanie

Efekt somrtоn jest częścią imprortаnce dla radiobiо, ponieważ jest to najbardziej prawdopodobna interakcja wysokoenergetycznych promieni gamma i rentgenowskich z atomami w żywych organizmach i jest wykorzystywana w radioterapii.[4]

W fizyce materiałów, Efekt modelowy może być wykorzystany do badania funkcji falowej elektronów w materii w reprezentacjach pędu.

Kompletny efekt jest nieodzownym efektem w grach gamm, co prowadzi do gładkiej krawędzi, ponieważ możliwe jest rozproszenie promieni gamma poza używanymi detektorami. Nienawiść do roztrzaskanych promieni gamma, Соmрtоn surrressiоn służy do przeciwdziałania temu efektowi.

Więc, Fotony potrzebne do odzwierciedlenia i interakcji z wolnymi elektronami muszą mieć energię o wysokiej częstotliwości, aby nadać rozpęd wolnym elektronom.

Efekt Somrton jest obserwowany w świetle ultrafioletowym w obszarze rentgenowskim. Częstotliwość światła mówi nam, ile energii niesie światło. Im wyższa częstotliwość, im wyższa energia.

Światło widzialne ma niższą energię niż światło ultrafioletowe, dlatego światło widzialne nie ma energii potrzebnej do efektu Sompton.

Usuwa elektron z atomu, dla każdego elementu jest minimalna energia jonizacyjna.

Na przykład, wiemy z efektu fotoelektrycznego, że światło widzialne może jonizować lub usuwać elektron z atomu. Jeśli energia transmitowana przez światło widzialne jest wyższa niż potrzebna do jonizacji, nadmiar energii jest zamieniany na energię kinetyczną odchylającego się elektronu.

Z widzialnym światłem, pełny kwant może zostać wchłonięty i wykorzystany przez elektron w efekcie fotoelektrycznym.

w promieniach rentgenowskich, elektron nie może wchłonąć i wykorzystać całej tej energii. Dlatego, część energii promieni rentgenowskich jest pochłaniana i wyrzuca elektron z powrotem, a reszta promieni rentgenowskich jest po prostu odchylana, i to prześwietlenie przechodzi do detektora z niewielką zmianą częstotliwości na nieco niższą.

Nieśmiertelność efektu konkurencji w teorii fotonów

Efekt Somrtona jest ważny dla zrozumienia poszczególnej natury fotonu i elektronu.

Natura ратислов to tylko część pełnej teorii. Sam efekt modelu nie wystarczy, aby wyjaśnić całą teorię tego zjawiska.

Porównywalne rozumienie teorii fotonów wymagałoby teorii kwantowej autorstwa Maxa Рlаnska i Einsteina, ingerencja, dyfrakcja, rolaryzacja, rozproszenie, Efekt fotoelektryczny i wiele innych teorii, i nadal nie byłoby dla nas dostępne podsumowanie teorii fotonu.

Efekt Somrton po prostu wskazuje na interakcję fetonu z materią. Kiedy foton wchodzi w interakcję z elektronem, następuje wzrost długości fali fotonu, co wskazuje, że elektron pobiera energię. W eksperymentach możemy łatwo skonsumować ryzyko związane z dużą mocą z podstawy wysokiego ugięcia..

Może być wyjaśniony przez teorię fal

Ale, nie jest to spowodowane rozpryskiwaniem się światła przez falę z rozszarpanego grzebienia, Właściwą teorią jest teoria rozproszenia Thоmsona.

W tej teorii, uważa się, że fala świetlna przyspiesza elektron ze względu na jego oscylujące pole elektryczne, gdy uderza w elektron.

Elektron przyspieszający emituje następnie promieniowanie dirolowe o tej samej częstotliwości w różnych kierunkach, co rozbija się w klasycznej teorii.

Jeśli elektron jest przyspieszony do prędkości relatywistycznych, następuje zmiana długości fali emitowanego światła z powodu efektu Dorrlera.

Jednak, przy niskich natężeniach światła, kiedy elestron nie jest przyrównywany do relatywistów, przesunięcie długości fali dla światła rozproszonego jest praktycznie zerowe.

Teraz, z nieelastycznym rozpraszaniem światła przez elektrony, zaobserwowano, że występuje przesunięcie długości fali rozproszonego światła niezależnie od natężenia światła. Nie można tego wytłumaczyć wspomnianym wcześniej rozproszeniem Thomsona, ale rozproszeniem Sompona.

Kredyt:

https://www.quora.com/Why-cant-the-Compton-efekt-być obserwowanym-z-światłem widzialnym

Zostaw odpowiedź