Pytanie
Związek chlorowodór ma wzór chemiczny HCl, W temperaturze pokojowej, jest to bezbarwny gaz, który tworzy białe opary kwasu solnego w kontakcie z atmosferą parą wodną. Molar Mass Of HCl Molar mass is simply the mass of ...