Pytanie
Dobrze popularnie pytany, Co to jest nukleotyd? Nukleotyd jest podstawowym budulcem kwasów nukleinowych. RNA i DNA to polimery złożone z długich łańcuchów nukleotydów. Nukleotyd składa się z cząsteczki cukru (ryboza w RNA lub dezoksyryboza w DNA) ...