Zarejestruj się teraz

Zaloguj sie

Zgubione hasło

Zgubiłeś swoje hasło? Wprowadź swój adres e-mail. Otrzymasz link i utworzysz nowe hasło e-mailem.

Dodaj post

Musisz się zalogować, aby dodać post .

Dodaj pytanie

Aby zadać pytanie, musisz się zalogować.

Zaloguj sie

Zarejestruj się teraz

Witamy na stronie Scholarsark.com! Twoja rejestracja zapewni Ci dostęp do większej liczby funkcji tej platformy. Możesz zadawać pytania, wnosić wkład lub udzielać odpowiedzi, przeglądaj profile innych użytkowników i wiele więcej. Zarejestruj się teraz!

13. nagroda Wole Soyinka za raportowanie śledcze (WSCIJ)

Centrum Dziennikarstwa Śledczego Wole Soyinka (WSCIJ) jest organizacją non-profit, organizacja pozarządowa z programami sprawiedliwości społecznej ukierunkowanymi na ujawnianie korupcji, uchybienia regulacyjne i naruszenia praw człowieka za pomocą narzędzia sprawozdawczości śledczej.

Inicjatywa rozpoczęła się w 2005 pod nazwą Wole Soyinka Investigative Reporting Award (WSIRA). Działała jako organizacja przyznająca nagrody do… 2008 kiedy przyjął nazwę Centrum Dziennikarstwa Śledczego Wole Soyinka (WSCIJ). Zmiana nazwy stała się konieczna, aby odzwierciedlić intencję koordynatorów, aby objąć bardziej solidną linię działań; takie, które mają większą zdolność do tworzenia odpowiednich wartości dziennikarstwa śledczego w nigeryjskim środowisku medialnym.

Centrum nosi imię profesora „Wole Soyinka w uznaniu jego całożyciowej pracy na rzecz wolności wypowiedzi, wolność wyrażania opinii, oraz wolność udzielania ich bez strachu i łaski oraz bez przeszkód i ingerencji.

Nagroda Wole Soyinka za kategorie raportowania śledczego.

 • Wydrukować
 • Radio
 • Telewizja
 • Fotografia
 • online
 • Kreskówka redakcyjna

Nagroda Wole Soyinka za uprawnienia do sprawozdawczości śledczej.

Nagroda jest otwarta dla każdego nigeryjskiego profesjonalnego reportera lub zespołu reporterów (etat lub freelancerzy), 18-lat i więcej, którzy opublikowali artykuły w Internecie, w druku, lub za pośrednictwem mediów elektronicznych skierowanych przede wszystkim do odbiorców nigeryjskich i odbieranych przez nich.

Nagroda Wole Soyinka za kryteria sprawozdawczości śledczej.

Kryteria:

 • Głównym kryterium kwalifikowalności jest to, że praca (pojedyncza praca lub seria jednotematyczna) musi obejmować raportowanie publiczne, i lub korupcja korporacyjna, łamanie praw człowieka, lub o upadku agencji regulacyjnych.
 • Historia powinna odzwierciedlać wysoką jakość śledztwa pod względem wartości informacyjnej, zdolność do ujawniania lub zapobiegania tajnej działalności, korupcja w domenie publicznej, zrozumienie konsekwencji praw człowieka wzmocnione przez jakość wygłaszania/prezentacji/pisania. Takie prace powinny były najpierw zostać opublikowane lub wyemitowane w nigeryjskich mediach między 4październik 2017 i 3 października 2018.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa zgłoszenia

Wpisy drukowane – gazety i czasopisma:

 • Uczestnicy są zobowiązani do przesłania oryginału i CZYSTEJ kserokopii

Wpisy nadawcze – radio i telewizja:

 • Transkrypcje powinny być napisane w języku angielskim
 • Wpisy audio należy przesyłać w formacie audio CD, z towarzyszącym skryptem, podczas gdy wpisy wideo muszą być na płycie CD, z towarzyszącym skryptem.
 • 2 kopie każdego wpisu są wymagane

Wpisy fotograficzne:

 • Oprócz szerokich kryteriów, zdjęcia będą oceniane za kreatywność, wpływ i jakość techniczna.
 • Każdy wpis musi być dobrze opisany w języku angielskim
 • Musi pochodzić z oryginalnym zdjęciem, kopia opublikowanej pracy z czystą kserokopią tego ostatniego oraz płyta CD ze zdjęciem(s)

Wpisy online:

 • Wyraźnie wskazany adres URL (link do strony internetowej) dla opublikowanej pracy jest wymagane, ponieważ wydruki są niedopuszczalne.
 • Wpis należy przesłać online na adres: wpisy@wscij.org

Kreskówka redakcyjna:

 • Oprócz szerokich kryteriów, Komiksy redakcyjne będą również oceniane za wpływ, kreatywność i oryginalność.
 • Wymagana jest oryginalna kopia opublikowanej pracy z czystą kserokopią

Ogólnie:

 • Wstęp jest bezpłatny.
 • Tylko maksymalnie dwa zgłoszenia we wszystkich kategoriach nagrody będą dozwolone na uczestnika.
 • Wszystkie przesłane prace muszą być w języku angielskim.
 • Reporter z najwybitniejszym dziełem(s) wśród finalistów zostanie wybrany WSCIJ-Nigerian Investigative Reporter roku.
 • Przystąpienie do tego konkursu zobowiązuje Cię do przyznania WSCIJ ogólnoświatowej, wieczny, bezpłatna licencja na korzystanie z twoich utworów w dowolnym celu uznanym za odpowiedni dla rozwoju inicjatywy przyznawania nagród, Centrum oraz media nigeryjskie i światowe.
 • Wzmocnienie rozwoju mediów w kraju, reporterzy, którzy byli zwycięzcami w tym konkursie co najmniej trzy razy, nie mogą brać udziału.
 • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy WSCIJ i/lub ich najbliższe rodziny.
 • WSCIJ gwarantuje, że nie ma żadnego związku pomiędzy sponsorem a procesem oceniania pomimo możliwego sponsorowania niektórych kategorii nagrody.
 • Konkurs będzie objęty i interpretowany zgodnie z prawem Nigerii.

Proces oceniania:

 • Wybitna komisja sędziowska, w skład której wchodzą szanowane osoby posiadające odpowiednią wiedzę, kompetencje i doświadczenie w praktyce mediów informacyjnych, będzie rozstrzygał zawody.
 • Wszystkie wpisy są kodowane, aby ukryć dom mediowy i profil reportera za pomocą systemu kodowania wpisów WSCIJ przed wysłaniem do sędziów
 • Członkowie komisji sędziowskiej mogą jedynie oceniać, punktować lub głosować na prace, z którymi nie mają powiązań organizacyjnych ani rodzinnych.
 • Dzięki zaangażowaniu WSCIJ w doskonałość, będzie mieć kategorie bez finalisty, jeśli uzna się, że zgłoszenia w takiej kategorii spadły poniżej oczekiwanego standardu.
 • Rygorystyczny proces kwalifikowalności i oceny zapewnia uczciwość i reputację nagrody Wole Soyinka Award for Investigative Reporting 2018 konkurencja. Sędziowie zastrzegają sobie prawo do zdyskwalifikowania dowolnej pracy i/lub finalisty, jeśli:, w opinii sędziów, istnieją uzasadnione wątpliwości co do autentyczności i/lub dokładności przesłanego zgłoszenia i/lub uczciwości finalistów w oparciu o ustalone kryteria.
 • Laureaci WSCIJ (Laureaci Soyinki, wicemistrzowie i wyróżnieni finaliści) oczekuje się od osób o wysokich standardach etycznych i zawodowych. Organizacja zastrzega sobie prawo do wycofania nagród w dowolnym momencie na podstawie niewłaściwego postępowania laureata nagrody.
 • Tylko zgłoszenia otrzymane w wyznaczonym terminie będą traktowane.

Jak przesyłać zgłoszenia do nagrody Wole Soyinka za raportowanie śledcze.

Zainteresowani kandydaci spełniający powyższe kryteria proszeni są o przesyłanie zgłoszeń na adres:

Koordynator Centrum
18A, Ulica Abiodun Sobajo,
Off Lateef Jakande Road,
Agidingbi, Ikeja,
Stan Lagos,
Nigeria.

Proces składania wniosków:

Przesłany pakiet powinien zawierać:

 • Krótkie streszczenie historii/serii, Mistrz programowania w C++, lub portfolio.

W streszczeniu, od wnioskodawcy oczekuje się, że::

 • Wyjaśnij tło projektu, identyfikacja problemów i kluczowych graczy.
 • Opisz, co doprowadziło do tematu lub podpisu, wszelkie nietypowe warunki napotkane podczas opracowywania projektu i czy śledztwo miało jakieś konsekwencje.
 • Opisz wyzwania dotyczące treści historii/serialu, które nie zostały przedstawione w oryginalnej pracy.
 • Dołącz aktualny życiorys każdego reportera, który nosi tytuł historii ze zdjęciem paszportowym(s)
 • Dołącz wszelkie istotne informacje ogólne dotyczące przesłanej pracy(s)

Notatka

 • Streszczenie powinno być w języku angielskim i maksymalnie 400 słowa.
 • Wszystkie zgłoszenia (oprócz wpisu online, w którym zgłoszenie ma być dokonane przez e-mail, powinno być w wersji papierowej dla wszystkich kategorii.

Źródło:

stypendia.mojszkolny.com

Zostaw odpowiedź