Czy reakcja Cannizzaro zachodzi jednocześnie podczas kondensacji benzoiny??

Pytanie

Niestety, reakcja Cannizzaro nie zawsze zachodzi jednocześnie podczas kondensacji benzoiny. Proces ten jest zazwyczaj wywoływany przez aldehydy i ketony obecne w zapachach, tworzenie niepożądanego zapachu i zmiana koloru.

Reakcja Cannizzaro zachodzi, gdy dwa aldehydy reagują ze sobą, tworząc nowy związek. Ten proces jest często nazywany “Kondensacja Cannizzaro” i odpowiada za wiele charakterystycznych właściwości zapachowych i barwnych żywicy benzoesowej. Reakcja zwykle zachodzi w obecności wody, ciepło, lub światło, ale może również wystąpić podczas kondensacji benzoesu.

Żywica benzoesowa jest często stosowana jako utrwalacz w perfumach, ponieważ jej zapach staje się z czasem bardziej intensywny w wyniku reakcji Cannizzaro.

Zostaw odpowiedź