Czy cząsteczki są wymieniane między ciałem stałym a cieczą w równowadze??

Pytanie

Nie, cząsteczki nie wymieniają się między ciałem stałym a cieczą w równowadze. Dzieje się tak, ponieważ stężenia cząstek są zawsze takie same, niezależnie od tego, ile razy są one wymieniane. Innymi słowy, dwa płyny pozostaną w równowadze, dopóki jeden nie wytworzy więcej lub mniej niż drugi.

W równowadze, obie substancje miałyby równe stężenia każdej cząsteczki. Nie dzieje się tak, gdy substancje są mieszane, ponieważ zachodzą reakcje, w wyniku których powstają nowe cząsteczki. Innymi słowy, jeśli włożysz cukier do wody i zamieszasz, cukier ostatecznie rozpuści się w wodzie w wyniku reakcji. Woda nie zostanie nasycona, dopóki jest więcej cukru, który może się rozpuścić.

Odpowiedź ( 1 )

  1. W równowadze, molecules do not exchange between a solid and liquid. Concentrations remain constant regardless of exchanges. Equilibrium is reached when both substances have equal molecule concentrations. Mixing substances leads to reactions creating new molecules. Na przykład, stirring sugar into water causes dissolution until saturation. Equilibrium persists until no more sugar dissolves. For additional assistance and in-depth understanding, consider seeking chemistry homework help from top homework helper.

Zostaw odpowiedź