Jaka jest średnia linii symetrii motyla, plac, trójkąt równoramienny i trójkąt równoboczny?

Pytanie

Średnia z linii symetrii motyla, plac, trójkąt równoramienny i trójkąt równoboczny to wszystko 3. Jeśli chcesz poznać długość każdej linii?, następnie podziel sumę tych trzech przez 2.

Średnie linie symetrii motyla, plac, trójkąt równoramienny i trójkąt równoboczny to wierzchołki wzdłuż linii środkowych odpowiednich kształtów.

Jedną z najciekawszych właściwości kształtów jest to, że mają linie symetrii. Oznacza to, że każdy punkt kształtu ma oś, wzdłuż której wygląda identycznie. Na przykład, kwadraty, trójkąty, a wszystkie motyle mają dwie linie symetrii biegnące przez ich środek. Trójkąty równoramienne również posiadają trzy linie symetrii (dwa u podstawy i jeden w środku), podczas gdy trójkąty równoboczne mają tylko jedną linię (kąt między nogami).

Symetria odnosi się do właściwości obiektu, który ma równe i przeciwne strony, kąty, lub twarze. Na przykład, wszystkie obiekty mają dwie linie symetrii – jeden wzdłuż długości i jeden prostopadle do niego – co pozwala na ich układanie w dowolnej orientacji bez zmiany ich wyglądu.

Średnia liczba linii symetrii dla różnych kształtów różni się znacznie w zależności od zaangażowanych wymiarów. Motyl ma sześć linii, a kwadrat ma tylko cztery (bo jego przekątne są symetryczne). Trójkąty równoramienne mają dwanaście linii, podczas gdy trójkąty równoboczne mają osiemnaście (sześć na każdym wierzchołku).

0
Efraim Jodo 2 miesiące 0 Odpowiedzi 1362 wyświetlenia 0

Zostaw odpowiedź

Znakomicie bezpieczny i Zorientowany na studenta Platforma edukacyjna 2021