Spørsmål
Vann og alkoholer har lignende egenskaper fordi vannmolekyler inneholder hydroksylgrupper som kan danne hydrogenbindinger med andre vannmolekyler og med alkoholmolekyler, og likeledes kan alkoholmolekyler danne hydrogenbindinger med andre alkoholmolekyler så vel som med vann. Seperation of alcohol from water To separate a mixture of alcohol (etanol) ...