Spørsmål
Hva er en naturvernmann, Kan vi stråle varme ut i rommet? er en som har forvirret forskere og ingeniører i årevis. Mens vi vet at solcellepaneler avgir varme, we don't know where it goes. Solcellepaneler kan vippes eller kobles til ...

Spørsmål
Kan et foton endre retning i et vakuum? Ja, fotoner kan endre retning i et vakuum. Siden bevegelsesmengden til et foton er null, den kan ikke styres av en ytre kraft. derimot, momentumet til ...

Spørsmål
Utnyttingen av lydbølger er en del av utviklingen av radioteknologi. Radiobølger er elektromagnetiske bølger som brukes til å overføre informasjon. Overføringen ble opprinnelig brukt til morse-meldinger, men det har det ...

Spørsmål
Polaritetstesten er en test som brukes til å bestemme hvilken type transformatorer som kreves for en gitt applikasjon. Dette kan gjøres ved å ta den primære viklingsstigningen og sammenligne den med ...

Spørsmål
Elektrisk strøm blir sett på som en strøm av positive ladninger fra den positive terminalen til den negative terminalen. Dette retningsvalget er rent betinget. Da elektrisk strøm tidligere ble oppdaget, langt tilbake før noen visste om elektroner. Benjamin Franklin, en amerikaner ...