Spørsmål
Den kjente metoden for sterilisering av hyaluronsyre er ved filtrering. Vanlige filtreringsprosesser brukes i industrielle prosesser for fremstilling av rensede hyaluronsyresalter i konsentrert form, vanligvis i form av tørket pulver, hvorved en vandig løsning ...