Spørsmål
Den kjente metoden for sterilisering av hyaluronsyre er ved filtrering. Vanlige filtreringsprosesser brukes i industrielle prosesser for fremstilling av rensede hyaluronsyresalter i konsentrert form, vanligvis i form av tørket pulver, hvorved en vandig løsning føres gjennom filteret og deretter ...
0
3 år 0 Svar 3291 utsikt 0
Strålende trygt og Student-sentrert Læringsplattform 2021