Spørsmål
Mange har diskutert likhetene og forskjellene mellom ordliste og leksikon, og noen sier at de kan være de samme. I motsetning til populær oppfatning, vi gir deg noen viktige forskjeller mellom dem. En ordliste er en samling av begreper, ordnet alfabetisk, at ...

Spørsmål
Mord refererer til konvensjonell drap, mens du skal drepe, vanligvis igjen ved å ta liv, is usually used in situations where the victim's death may not be considered primary. Hvis lynet slår deg mens du bestiger fjellet, du ble drept, ...

Spørsmål
"Wrоng" som et adjektiv brukes til å si at noe skjer, while "fаlse" refererer til noe artifiserende eller genialt. Et slikt som kan skje kan bare være så hæderlig som om det ble mottatt som urettferdig, dishonest, eller immoral. Eller ...

Spørsmål
Hva er en sammensatt setning? Det er en setning som inneholder to eller flere koordinatuavhengige ledd, som vanligvis er forbundet med en eller flere konjunksjoner, men ikke av en uavhengig klausul. Uavhengige klausuler er to setninger som kan være uavhengige i sin helhet ...