Registrer deg nå

Logg Inn

Mistet Passord

Mistet passordet ditt? Vennligst skriv inn E-postadressen din. Du vil motta en lenke og opprette et nytt passord via e-post.

Legg til innlegg

Du må logge inn for å legge til innlegget .

Legg til spørsmål

Du må logge inn for å stille et spørsmål.

Logg Inn

Registrer deg nå

Velkommen til Scholarsark.com! Registreringen din gir deg tilgang til å bruke flere funksjoner på denne plattformen. Du kan stille spørsmål, gi bidrag eller gi svar, se profiler til andre brukere og mye mer. Registrer deg nå!

Vilkår & Betingelser

Juridiske merknader

Vi, operatørene av denne nettsiden, gi det som en offentlig tjeneste til våre brukere.

Vennligst les nøye gjennom følgende grunnleggende regler som styrer din bruk av nettstedet. Vær oppmerksom på at din bruk av nettstedet utgjør din ubetingede avtale om å følge og være bundet av disse vilkårene og betingelsene for bruk. Hvis du (brukeren") ikke gå med på dem, ikke bruk nettstedet, gi noe materiale til nettstedet eller laste ned materiale fra dem.

Operatørene forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre disse vilkårene og betingelsene når som helst uten forvarsel til brukeren. Din bruk av nettstedet etter en slik endring utgjør din ubetingede avtale om å følge og være bundet av disse vilkårene og betingelsene som endret. Av denne grunn, vi oppfordrer deg til å gjennomgå disse vilkårene og betingelsene for bruk når du bruker nettstedet.

Disse vilkårene og betingelsene for bruk gjelder for bruken av nettstedet og omfatter ikke tilknyttede tredjepartssider. Disse vilkårene og våre Personvernerklæring, som herved inkorporeres ved referanse, inneholde hele avtalen (avtalen") mellom deg og operatørene med hensyn til nettstedet. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, er forbeholdt.

Tillatt og forbudt bruk

Du kan bruke nettstedet for det eneste formålet å dele og utveksle ideer med andre brukere. Du kan ikke bruke nettstedet til å krenke noen gjeldende lokale, stat, nasjonal, eller internasjonal lov, inkludert, uten begrensning, gjeldende lover knyttet til antitrust eller annen ulovlig handel eller forretningspraksis, føderale og statlige verdipapirlover, forskrifter kunngjort av U.S.A. Sikkerhet-og utveklsingskommisjonen, noen regler for enhver nasjonal eller annen verdipapirbørs.

Du kan ikke laste opp eller overføre noe materiale som krenker eller misbruker en persons opphavsrett, patentere, varemerke, eller forretningshemmelighet, eller avsløre via nettstedet all informasjon hvis avsløring vil utgjøre et brudd på eventuelle konfidensialitetsforpliktelser du måtte ha.

Du kan ikke laste opp virus, ormer, Trojanske hester, eller andre former for skadelig datakode, heller ikke utsette nettstedets nettverk eller servere for urimelig trafikkbelastning, eller på annen måte delta i atferd som anses forstyrrende for den ordinære driften av nettstedet.

Du har strengt forbud mot å kommunisere på eller gjennom nettstedet noe ulovlig, skadelig, støtende, truende, misbrukende, injurierende, trakasserende, ærekrenkende, vulgær, obskøn, profan, hatefull, uredelig, seksuelt eksplisitt, rasemessig, etnisk sett, eller annet støtende materiale av noe slag, gjelder også, men ikke begrenset til, alt materiale som oppmuntrer til atferd som vil utgjøre en straffbar handling, gi opphav til sivilt ansvar, eller på annen måte bryte med gjeldende lokale, stat, nasjonal, eller internasjonal lov.

Du har uttrykkelig forbud mot å kompilere og bruke andre brukeres personlige opplysninger, inkludert adresser, telefonnumre, faksnumre, e-postadresser eller annen kontaktinformasjon som kan vises på nettstedet, med det formål å lage eller kompilere markedsførings- og/eller e-postlister og sende andre brukere uønsket markedsføringsmateriell, enten ved faksimile, e-post, eller andre teknologiske midler.

Du har også uttrykkelig forbud mot å distribuere brukernes personlige opplysninger til tredjeparter for markedsføringsformål. Operatørene skal vurdere kompilering av markedsførings- og e-postlister ved å bruke brukernes personlige opplysninger, sending av uønsket markedsføringsmateriell til brukere, eller distribusjon av brukernes personlige opplysninger til tredjeparter for markedsføringsformål som et vesentlig brudd på disse vilkårene og betingelsene for bruk, og operatørene forbeholder seg retten til å avslutte eller suspendere din tilgang til og bruk av nettstedet og til å suspendere eller tilbakekalle ditt medlemskap i konsortiet uten refusjon av betalt medlemskontingent.

Operatørene bemerker at uautorisert bruk av brukernes personlige opplysninger i forbindelse med uønsket markedsføringskorrespondanse også kan utgjøre brudd på ulike statlige og føderale anti-spam-vedtekter. Operatørene forbeholder seg retten til å rapportere misbruk av brukernes personlige opplysninger til de aktuelle rettshåndhevende og offentlige myndigheter, og operatørene vil fullt ut samarbeide med alle myndigheter som etterforsker brudd på disse lovene.

Brukerinnleveringer

Operatørene ønsker ikke å motta konfidensiell eller proprietær informasjon fra deg gjennom nettstedet. Ethvert materiale, informasjon, eller annen kommunikasjon du sender eller legger ut ("Bidragene") til nettstedet vil bli ansett som ikke-konfidensielt.

Alle bidrag til dette nettstedet er lisensiert av deg under MIT-lisensen til alle som ønsker å bruke dem, inkludert operatørene.

Hvis du jobber for en bedrift eller ved et universitet, det er sannsynlig at du ikke er opphavsrettsinnehaveren til noe du lager, selv på fritiden. Før du gir bidrag til denne siden, få skriftlig tillatelse fra din arbeidsgiver.

Brukerdiskusjonslister og -fora

Operatørene kan, men er ikke forpliktet til, overvåke eller gjennomgå områder på nettstedet der brukere overfører eller legger ut kommunikasjon eller kommuniserer utelukkende med hverandre, inkludert men ikke begrenset til brukerfora og e-postlister, og innholdet i slik kommunikasjon. Operatørene, derimot, vil ikke ha noe ansvar knyttet til innholdet i slik kommunikasjon, om det oppstår under opphavsrettslovene eller ikke, injurie, personvern, obskønitet, hvis ikke. Operatørene kan når som helst redigere eller fjerne innhold på nettstedet etter eget skjønn.

Bruk av personlig identifiserbar informasjon

Informasjon som sendes til nettstedet er styrt i henhold til operatørenes gjeldende Personvernerklæring og den oppgitte lisensen til dette nettstedet.

Du godtar å gi sann, korrekt, strøm, og fullstendig informasjon når du registrerer deg på nettstedet. Det er ditt ansvar å vedlikeholde og umiddelbart oppdatere denne kontoinformasjonen for å holde den sann, korrekt, strøm, og komplett. Hvis du gir informasjon som er uredelig, usann, unøyaktig, ufullstendig, eller ikke aktuell, eller vi har rimelig grunn til å mistenke at slik informasjon er uredelig, usann, unøyaktig, ufullstendig, eller ikke aktuell, vi forbeholder oss retten til å suspendere eller avslutte kontoen din uten varsel og å nekte enhver nåværende og fremtidig bruk av nettstedet.

Selv om deler av nettstedet kan sees ganske enkelt ved å besøke nettstedet, for å få tilgang til noe innhold og/eller tilleggsfunksjoner som tilbys på nettstedet, Du må kanskje logge på som gjest eller registrere deg som medlem. Hvis du oppretter en konto på nettstedet, du kan bli bedt om å oppgi navnet ditt, adresse, en bruker-ID og passord. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet og kontoen og er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i forbindelse med passordet eller kontoen din. Du samtykker i å umiddelbart varsle oss om enhver uautorisert bruk av enten passordet eller kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd. Du godtar videre at du ikke vil tillate andre, inkludert de hvis kontoer er avsluttet, for å få tilgang til nettstedet ved å bruke din konto eller bruker-ID. Du gir operatørene og alle andre personer eller enheter involvert i driften av nettstedet rett til å overføre, Observere, hente, butikk, og bruke informasjonen din i forbindelse med driften av nettstedet og i levering av tjenester til deg. Operatørene kan ikke og påtar seg ikke noe ansvar eller ansvar for informasjon du sender inn, eller din eller tredjeparters bruk eller misbruk av informasjon som er overført eller mottatt via nettstedet. For å lære mer om hvordan vi beskytter personvernet til personopplysningene på kontoen din, vennligst besøk vår Personvernerklæring.

Skadeserstatning

Du godtar å forsvare, skadesløs og holde operatørene skadesløse, agenter, leverandører eller leverandører fra og mot alle krav, skader, kostnader og utgifter, inkludert rimelige advokatsalærer, som oppstår fra eller relatert til din bruk eller misbruk av nettstedet, gjelder også, Uten grenser, ditt brudd på disse vilkårene og betingelsene, bruddet fra deg, eller andre abonnenter eller brukere av kontoen din, av immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til en person eller enhet.

Avslutning

Disse vilkårene og betingelsene for bruk er gjeldende inntil de sies opp av en av partene. Hvis du ikke lenger godtar å være bundet av disse vilkårene og betingelsene, du må slutte å bruke nettstedet. Hvis du er misfornøyd med nettstedet, innholdet deres, eller noen av disse vilkårene, forhold, og politikk, ditt eneste rettsmiddel er å slutte å bruke nettstedet. Operatørene forbeholder seg retten til å avslutte eller suspendere din tilgang til og bruk av nettstedet, eller deler av nettstedet, uten varsel, hvis vi tror, etter eget skjønn, at slik bruk (Jeg) er i strid med gjeldende lov; (ii) er skadelig for våre interesser eller interesser, inkludert åndsverk eller andre rettigheter, av en annen person eller enhet; eller (iii) der operatørene har grunn til å tro at du bryter disse vilkårene og betingelsene for bruk.

GARANTIANSVARSFRASKRIVELSE

NETTSTEDET OG TILKNYTTEDE MATERIALER LEVERES PÅ EN "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG" BASIS. I FULL UTREDNING DET ER TILLATE I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, OPERATØRENE FRA SIG ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GJELDER OGSÅ, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER IKKE-KRENKELSE AV IMMATERIELL EIENDOM. OPERATØRENE GIR INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIERER AT NETTSIDEN VIL MØTE DINE KRAV, ELLER AT DIN BRUK AV NETTSTEDET VIL VÆRE UAVBRUTT, TIDLIG, SIKRE, ELLER FEILFRI; ELLER GJER OPERATØRENE NOEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER OM RESULTATER SOM KAN OPNÅES FRA BRUKEN AV NETTSTEDET. OPERATØRENE GIR INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER AV NOEN SLAG, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, ANGÅENDE DRIFTEN AV NETTSTEDET ELLER INFORMASJONEN, INNHOLD, MATERIALER, ELLER PRODUKTER INKLUDERT PÅ NETTSIDEN.

UNDER INGEN HENDELSE SKAL OPERATØRENE ELLER NOEN AV DERES AGENTER, LEVERANDØRER ELLER LEVERANDØRER ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER (GJELDER OGSÅ, UTEN GRENSER, ERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE, VIRKSOMHETSAVBRUTT, TAP AV INFORMASJON) STÅR VED BRUK, MISBRUK AV ELLER MANGLENDE Å BRUKE NETTSIDEN, SELV OM OPERATØRENE HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN UTGJØR EN VIKTIG DEL AV DENNE AVTALEN. FORDI NOEN JURISDIKSJONER FORBYR UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, BEGRENSNINGENE OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE DEG.

DU FORSTÅR ​​OG GODTAR AT EVENTUELLT INNHOLD SOM NEDSLASTES ELLER PÅ ANNEN MÅTE FÅR GJENNOM BRUK AV NETTSTEDET ER PÅ DITT EGET VALG OG RISIKO, OG AT DU ENESTE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DIN DET KOMPLETTE SYSTEMET. AV INNHOLD. OPERATØRENE SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE FORÅRSAKET, ELLER PÅSTÅES Å VÆRE FORÅRSAKET, DIREKTE ELLER INDIREKTE, AV INFORMASJONEN ELLER IDENE INNHOLDT, FORESLÅT ELLER REFERANSERT PÅ ELLER VISES PÅ NETTSIDEN. DIN DELTAKELSE PÅ NETTSIDEN ER KUN PÅ EGEN RISIKO. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, ENTEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, FÅTT AV DEG FRA OPERATØRENE ELLER GJENNOM OPERATØRENE, DERES ANSATTE, ELLER TREDJEPART SKAL SKAPE ENHVER GARANTI IKKE UTTRYKKELIG GJORT HER. DU ERKENNER, VED DIN BRUK AV NETTSIDEN, AT DIN BRUK AV NETTSIDEN ER PÅ EGEN RISIKO.

ANSVARSBEGRENSNING. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER OG UNDER INGEN JURIDISK ELLER RETTVERDIG TEORI, ENTEN I TORT, KONTRAKT, FORSØMMELSE, STRENGT ANSVAR ELLER ANNET, SKAL OPERATØRENE ELLER NOEN AV DERES AGENTER, LEVERANDØRER ELLER LEVERANDØRER ER ANSVARLIG FOR BRUKER ELLER ENHVER ANDRE PERSON FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELL, TILFELDIGE TAP ELLER FØLGE TAP ELLER SKADER AV NOEN ART SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE NETTSTEDET ELLER FOR EVENTUELLE BRUDD PÅ SIKKERHET KNYTTET TIL OVERFØRINGSINFORMASJON AV WEBSIDE., GJELDER OGSÅ, UTEN GRENSER, SKADER FOR TAPET FORTJENESTE, TAP AV GOODVIL, TAP ELLER KORRUPSJON AV DATA, ARBEIDSSTOPP, NØYAKTIGHET AV RESULTATER, ELLER DATAMASKINFEIL ELLER FEIL, SELV OM EN AUTORISERT REPRESSENTANT FOR OPERATØRENE HAR BLITT GJORT OM ELLER BURDE HA KJENT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

OPERATØRENS SAMLEDE KUMULATIVE ANSVAR FOR EVENTUELLE OG ALLE KRAV I FORBINDELSE MED NETTSTEDET VIL IKKE OVERstige FEM U.S.. DOLLAR ($5.00). BRUKER SAMTYKKER OG ER ERKENNER AT DE OVENFOR ANSVARSBEGRENSNINGER ER ET VÆSENDIGT GRUNNLAG FOR AVTALET, OG AT OPERATØRENE IKKE VIL LEVERE NETTSTEDET UNDER SLIK BEGRENSNING.

Generell

Nettstedet er vert i USA. Operatørene gjør ingen påstander om at innholdet på nettstedet er passende eller kan lastes ned utenfor USA. Tilgang til innholdet er kanskje ikke lovlig av enkelte personer eller i visse land. Hvis du går inn på nettstedet fra utenfor USA, du gjør det på egen risiko og er ansvarlig for å overholde lovene i din jurisdiksjon. Bestemmelsene i FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer vil ikke gjelde for disse vilkårene. En part kan kun gi skriftlig melding til den annen part på denne parts hovedforretningssted, oppmerksomheten til partiets hovedjurist, eller på en annen adresse eller på annen måte som parten skal angi skriftlig. Varsel skal anses som gitt ved personlig levering eller faks, eller, hvis sendt med bekreftet post med forhåndsbetalt porto, 5 virkedager etter utsendelsesdatoen, eller, hvis det sendes med internasjonal kurer over natten med forhåndsbetalt porto, 7 virkedager etter utsendelsesdatoen. Hvis noen bestemmelse heri anses for å være ugjennomførbar, de resterende bestemmelsene vil fortsette med full kraft uten å bli påvirket på noen måte. Lengre, partene er enige om å erstatte en slik ugjennomførbar bestemmelse med en rettskraftig bestemmelse som nærmest tilnærmer hensikten og den økonomiske effekten av den ikke-gjennomførbare bestemmelsen. Seksjonsoverskrifter er kun for referanseformål og definerer ikke, grense, tolke eller beskrive omfanget eller omfanget av en slik del. At operatørene ikke opptrer med hensyn til brudd på denne avtalen fra deg eller andre, utgjør ikke en fraskrivelse og skal ikke begrense operatørenes rettigheter med hensyn til slikt brudd eller eventuelle påfølgende brudd. Enhver handling eller sak som oppstår som følge av eller relatert til denne avtalen eller brukerens bruk av nettstedet må bringes inn for domstolene i Belgia, og du samtykker til den eksklusive personlige jurisdiksjonen og verneting til slike domstoler. Enhver sak du måtte ha med hensyn til din bruk av nettstedet må påbegynnes innen én (1) år etter at kravet eller søksmålsgrunnen oppstår. Disse vilkårene angir hele forståelsen og avtalen mellom partene, og erstatter alle muntlige eller skriftlige avtaler eller forståelser mellom partene, med hensyn til emnet deres. Fraskrivelsen av et brudd på noen bestemmelse i denne avtalen skal ikke tolkes som en fraskrivelse av noe annet eller etterfølgende brudd.

Lenker til annet materiale

Nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder som eies eller drives av uavhengige tredjeparter. Disse koblingene er kun for din bekvemmelighet og referanse. Vi kontrollerer ikke slike nettsteder og, derfor, vi er ikke ansvarlige for innhold som legges ut på disse sidene. Det faktum at operatørene tilbyr slike lenker skal ikke på noen måte tolkes som en godkjenning, autorisasjon, eller sponsing av det nettstedet, dets innhold eller selskapene eller produktene det refereres til der, og operatørene forbeholder seg retten til å merke seg manglende tilknytning, sponsoravtale, eller påtegning på nettstedet. Hvis du bestemmer deg for å få tilgang til noen av tredjepartssidene som Nettstedet lenker til, du gjør dette helt på egen risiko. Fordi noen nettsteder bruker automatiserte søkeresultater eller på annen måte lenker deg til nettsteder som inneholder informasjon som kan anses som upassende eller støtende, Operatørene kan ikke holdes ansvarlige for nøyaktigheten, overholdelse av opphavsrett, lovlighet, eller anstendigheten til materialet på tredjeparts nettsteder, og du fraskriver deg herved ugjenkallelig ethvert krav mot oss med hensyn til slike nettsteder.

Varsling om mulig opphavsrettsbrudd

I tilfelle du tror at materiale eller innhold publisert på nettstedet kan krenke opphavsretten din eller andres, vær så snill kontakt oss.