Spørsmål
Politisk geografi er studiet av den fysiske og menneskelige geografien til politiske enheter, med spesiell hensyntagen til deres romlige organisering, inkludert hvordan de er klassifisert og underinndelt, og hvordan deres interaksjoner påvirker deres grenser.

Spørsmål
Et byområde er et samfunn med høy befolkningstetthet og bebygd infrastruktur. Byområder skapes gjennom urbanisering som byer, byer og forsteder. Hva er urbanisering? Urbanisering er en økning i antall mennesker som bor i byer og tettsteder. Urbanisering ...