Spørsmål
Amblyopi hos voksne kan behandles, ofte gjennom en kombinasjon av reseptbelagte linser, synsterapi og noen ganger lapping. Amblyopi kan behandles fordi hjernen har "plastisitet". Kretsløpet i hjernen kan faktisk endres i alle aldre. Vi bruker synsterapi for å ...