Spørsmål
Dette spørsmålet har forvirret folk i århundrer. Interessant, svaret er faktisk ganske enkelt - fossene er på et grunnere dyp enn vannet under dem. This is because the waterfall's flow is slowed by the presence of rocks and ...

Spørsmål
Det er noen bevis som tyder på at klima kan påvirke menneskelig høyde, men effekten er liten og inkonsekvent. Generelt, høyere mennesker finnes i kaldere klima, mens kortere mennesker vanligvis finnes i varmere klima. Dette kan være ...

Spørsmål
Trær er én kilde, men den største kilden er havalger (aka tang) og havets planteplankton. leger tester noen ganger friske mennesker for H, marine plants produce about half of the world's oxygen. Ifølge National Geographic, Om 70% av oksygenet i atmosfæren kommer fra marine ...