Spørsmål
Sudoku Blank Grid brukes i symmetrien til Sudoku,det innebærer rader og kolonner på 4×4,16×16 og mer med små og variante rutenett. Sudoku-oppgaver kan studeres matematisk for å svare på spørsmål som "Hvor mange fulle Sudoku-nett?", "Hva er ...

Spørsmål
Fra et rent matematisk perspektiv, det er absolutt ikke noe spesielt med å velge bokstaven x som etikett for en variabel. Etiketter brukes i matematikk for å representere tall som ennå ikke er kjent eller kan endres (variabler), en samling av tall ...

Spørsmål
Matematikk er en viktig del av informatikk. Men hvilken matematikk er viktigst? En oversikt over matteemner som er nyttige i CS er skissert nedenfor. Discrete Math This is a branch of mathematics that is mainly concerned with the ...

Spørsmål
Hva er noen eksempler på matematikk som har vist seg å være viktig og funksjonell for annen vitenskap, men som virker helt ubrukelig når den først kom ut, Hva er noen eksempler på matematikk som har vist seg å være viktig og funksjonell for annen vitenskap, men som virker helt ubrukelig når den først kom ut, Hva er noen eksempler på matematikk som har vist seg å være viktig og funksjonell for annen vitenskap, men som virker helt ubrukelig når den først kom ut. Du ser, Hva er noen eksempler på matematikk som har vist seg å være viktig og funksjonell for annen vitenskap, men som virker helt ubrukelig når den først kom ut, Hva er noen eksempler på matematikk som har vist seg å være viktig og funksjonell for annen vitenskap, men som virker helt ubrukelig når den først kom ut,” ...