Spørsmål
Et vitne er en person som så en forbrytelse eller ble utsatt for en forbrytelse. Et vitne kan stevnes (beordret til å møte i retten) .Vitner kalles til retten for å svare på spørsmål om en sak. Informasjonen et vitne ...

Spørsmål
Der heter det at ingen som er pågrepet skal holdes i varetekt uten å ha blitt informert, så snart som mulig, av begrunnelsen for slik arrestasjon, og han skal heller ikke nektes retten til å konsultere, og å bli forsvart ...