Spørsmål
Bål har brent i århundrer, men det er et spørsmål som har blitt besvart på forskjellige måter av forskjellige mennesker. Det er mange teorier om hvorfor branner brenner, og de er alle enige om én ting ...