Spørsmål
Vaksiner er et viktig verktøy for å forebygge sykdommer, men det betyr ikke at for mange av dem kan drepe. Det er visse tilfeller der immunsystemet er overbelastet og det blir forvirret av det ...