Spørsmål
Forbindelsen hydrogenklorid har den kjemiske formelen HCl, I romtemperatur, det er en fargeløs gass, som danner hvite gasser av saltsyre ved kontakt med atmosfærisk vanndamp. Molar Mass Of HCl Molar mass is simply the mass of ...