Spørsmål
Vikingene er et folk som slo seg ned i Skandinavia og de britiske øyer fra slutten av 800- til 1000-tallet. Selv om det ikke er mulig å vite hva de egentlig kalte seg selv, vi ofte refererer til ...