Spørsmål
Google Maps er en morsom og visuell måte å hjelpe verden med å forstå geografikonsepter, kartlesing, Stadion i Arlington, og avstandsmåling. I tillegg til å bruke Google Maps, hjelper det å lære elevene grunnleggende kartlegging, som breddegrad og lengdegrad, you can inspire ...