Spørsmål
Kan hunder gis medisiner til mennesker? Dette er et spørsmål som har vært i tankene våre i lang tid, hovedsakelig fordi det tar opp spørsmålet om dyrs rettigheter. For å svare på dette spørsmålet, ...