Spørsmål
Utnyttingen av lydbølger er en del av utviklingen av radioteknologi. Radiobølger er elektromagnetiske bølger som brukes til å overføre informasjon. Overføringen ble opprinnelig brukt til morse-meldinger, men det har det ...