Spørsmål
Vi kan forstå viktigheten av kondens i tornadoer fordi det bidrar til å opprettholde squall line sirkulasjoner og skjær-induserte virvler. Disse prosessene hjelper tornadoer med å utvikle og opprettholde tornadolignende vind. Ikke desto mindre, vi kan ikke helt forstå hvordan disse prosessene fungerer. Følgende artikkel vil ...