Spørsmål
Politisk geografi er studiet av den fysiske og menneskelige geografien til politiske enheter, med spesiell hensyntagen til deres romlige organisering, inkludert hvordan de er klassifisert og underinndelt, og hvordan deres interaksjoner påvirker deres grenser.
0
12 måneder 0 Svar 3174 utsikt 0
Strålende trygt og Student-sentrert Læringsplattform 2021