Spørsmål
Omsetningsavgift er en type indirekte skatt som gjelder for salg eller avhending av varer og tjenester i et land. Det pålegges av lovgivere på forskjellige nivåer for å generere inntekter for offentlige utgifter. Frekvensen, ...