Spørsmål
Vel populært spurt, Hva er et nukleotid? Et nukleotid er den grunnleggende byggesteinen til nukleinsyrer. RNA og DNA er polymerer sammensatt av lange kjeder av nukleotider. Et nukleotid består av et sukkermolekyl (enten ribose i RNA eller deoksyribose i DNA) ...