Spørsmål
Svaret på dette spørsmålet er ja og nei. Trær kaster stadig blader. Dette er fordi blader gir en beskyttende barriere for treet mot hardt vær og miljøfaktorer som insekter og sykdommer.