Forskjellen mellom radiobølge og mikrobølgeovn

Spørsmål

En av de vanligste bruksområdene for mikrobølgeovn er å lage mat. Men den kan også brukes til å varme eller smelte noen gjenstander og materialer.

Mikrobølger er en form for radiobølger som er høyfrekvente i naturen. De brukes ofte i kommunikasjon, datamaskiner, og radarsystemer. Radiobølger brukes til TV-kringkasting og internett.

Mikrobølgeovner bruker mikrobølger til å varme opp mat raskt ved å varme opp vannmolekyler i matbeholderen til de når et kokepunkt, konvertere disse molekylene til damp, som deretter ekspanderer og produserer energi når den kommer inn i en turbingenerator

Mikrobølger og radioer er to forskjellige typer bølger. derimot, på mange områder er det vanskelig å skille dem fra hverandre.

Radiobølger og mikrobølger er begge en type elektromagnetisk stråling med litt forskjellige frekvenser. For eksempel, mikrobølger har et frekvensområde fra 3 til 300 gigahertz mens radiobølger kun kan detekteres i den nedre enden av frekvensområdet – fra 1 til 1000 megahertz.

Mikrobølger genereres av prosessen med passasje og refleksjon av elektromagnetiske bølger gjennom rommet eller ved å endre elektriske eller magnetiske felt i materialer som vanndamp eller metall fordampet av en elektrisk strøm (se mikrobølgeeffekt).

Radiobølger genereres som en åpen kretsoverføringslinje som oscillerer ved radiofrekvenser mellom 0.3 megahertz (MHz) og 300 gigahertz(GHz).

Hva er forskjellen mellom mikrobølger og radiobølger?

Mikrobølger er en type radiobølger som brukes i ovner, radioer, og mobiltelefoner. Forskjellen mellom mikrobølger og radiobølger er at sistnevnte kan brukes til å overføre informasjon mens førstnevnte ikke kan.

Radiobølger ble først oppdaget av Heinrich Hertz i 1887 men navnet ble ikke laget før 1895. Mikrobølger ble først generert i 1945 på radarsystemer og testutstyr men det var ikke før 1946 når de ble tatt i bruk kommersielt.

I motsetning til mikrobølgeovner, en radiobølge går gjennom luften. Denne prosessen kalles demping.

Mikrobølger er bølger av elektromagnetisk energi med frekvenser mellom 300 MHz og 300 GHz. De brukes i radio- og radarsystemer samt i ovner for å varme opp mat.

Mikrobølger er elektromagnetiske bølger som er i radiodelen av det elektromagnetiske spekteret. De brukes vanligvis til å lage mat raskt. Radiobølger, på den andre siden, bevege seg med lysets hastighet og kan brukes til å kringkaste signaler.

Mikrobølger fungerer ved å sprette av molekyler i mat, får dem til å vibrere raskt og varmes opp raskere enn om du brukte en vanlig ovn eller komfyrtopp. De raskere vibrasjonene får molekyler i maten til å støte på hverandre, som varmer opp maten enda mer. Denne raske oppvarmingen er også det som skjer når mikrobølger varmer opp metallgjenstander slik de gjør i en mikrobølgeovn.

Radiobølger, på den andre siden, bruke magnetiske felt og elektriske felt til å frakte energi fra ett punkt til et annet uten å varme opp noe i det hele tatt.

Virkningen av mikrobølger på mat

Mikrobølger har eksistert i overkant 2 tiår, og vi har vært vitne til mange endringer i vårt daglige liv. En av de samme endringene som vi ser er endringen i mat. Med introduksjonen av mikrobølger, noen matvarer begynte å miste sin næringsverdi. Mikrobølger tilbereder mat raskt og med mindre vann, som forårsaker tap av næringsstoffer som vitaminer og fiber.

Det er mange andre måter å tilberede maten på uten mikrobølger, men med mer tid og krefter. For eksempel, du kan bruke en langsom komfyr eller en ovn for lengre steketider uten å gå glipp av næring. Noen bruker også ovner for større ting som kalkuner eller en hel stek for å lage mat ved lavere temperaturer, da denne metoden sies å beholde flere næringsstoffer enn mikrobølgeovn ville gjort. Mikrobølger dreper også bakterier som

Mikrobølger fungerer ved å bruke elektromagnetiske bølger for å fordele varmen jevnt rundt en beholder. Bølgene kommer fra mikrobølgekilder som ovner, radioer, og mobiltelefontårn. Mikrobølger kan også være skadelige hvis de kommer inn i øynene dine eller hvis de varmer opp væsker i beholdere med metalllokk som gryter eller kasseroller.

De kjemiske reaksjonene i mikrobølgeovnen fører til at matvarer mister sin naturlige smak, tekstur, farge, og næringsstoffer/vitaminer. Koketiden er også lengre enn ved tradisjonelle oppvarmingsmetoder; derfor, noen forskere antyder at det er en økning i risikoen for dannelse av kreftfremkallende stoffer, samt risikoen for tap av næringsstoffer forårsaket av overkoking.

Mikrobølger vs. Infrarøde stråler

Infrarød stråling er en form for lys med bølgelengder som er lengre enn det vi opplever i det synlige lysområdet. Dette er fordi infrarød stråling har blitt absorbert (eller spredt) mer av vann- og oksygenmolekylene i luften.

Mikrobølger er en form for elektromagnetisk stråling som brukes til å varme opp mat i en mikrobølgeovn. Mikrobølger bruker høyfrekvent vekselstrøm, som veksler elektriske feltsvingninger mellom positive og negative verdier ved svært høye frekvenser.

Det er en betydelig forskjell mellom mikrobølger og infrarøde stråler i måten de genererer varme på. Mikrobølger genereres ved å sende elektriske signaler gjennom luften mens infrarøde stråler genereres når gjenstander som tre, stein, eller metall. Mikrobølger varmer opp mat ved hjelp av radiofrekvenser og infrarøde stråler bruker stråleenergien for å varme opp gjenstander.

Legg igjen et svar