Spørsmål
Primært amin kan produseres ved bruk av Grignard-reagens hvis begge reaktantene er tilstede i ren form og det ikke er vann involvert. derimot, denne prosessen kan være vanskelig å kontrollere, so it's usually done in an industrial setting. Primære aminer ...