Kan primæramin produseres ved bruk av Grignard-reagens?

Spørsmål

Primært amin kan produseres ved bruk av Grignard-reagens hvis begge reaktantene er tilstede i ren form og det er ikke noe vann involvert. derimot, denne prosessen kan være vanskelig å kontrollere, så det gjøres vanligvis i industrielle omgivelser.

Primære aminer er en type kjemikalie som ofte brukes i produksjon av andre kjemikalier. Grignard-reagens, også kjent som magnesiumklorid (MgCl2), er en katalysator som muliggjør syntese av primære aminer fra alkylhalogenider og alkoholer.

Grignard-reagens brukes til fremstilling av mange vanlige materialer, inkludert legemidler og plast. Grignard-reagenset reagerer med en forbindelse kjent som en alkyn for å danne det primære aminet.

Legg igjen et svar