Spørsmål
Den eneste måten å forstå hva en avlingskafeteria er, er å kjenne konteksten den ble opprettet i. En avlingskafeteria er et sted som gir tilgang til frisk frukt og grønnsaker. Det har ...