Hvorfor bruker Lanthanides vanligvis +3 Oksidasjonstilstand?

Spørsmål

Lantanidene er en gruppe av 18 elementer som har +3 oksidasjonstilstand. Dette er fordi disse grunnstoffene har seks protoner i kjernen, som gjør at de ikke kan danne stabile forbindelser med de andre grunnstoffene i gruppen. Lantanidene er også kjent som jordalkalimetallene fordi de finnes i jordalkalibergarter, som er mer vanlig enn bergarter med annet metallinnhold.

Legg igjen et svar