คำถาม
IFRS และ GAAP เป็นสองมาตรฐานการบัญชีที่แตกต่างกันซึ่งธุรกิจต้องปฏิบัติตามเมื่อรายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน. IFRS เป็นหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปที่ใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่, ในขณะที่ GAAP เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยอมรับโดยทั่วไปที่ใช้ ...

คำถาม
แม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นในงบกำไรขาดทุนจะเกินได้ก็ตาม 100 เปอร์เซ็นต์, นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติทั่วไป. โดยทั่วไป, อัตรากำไรขั้นต้นจะใกล้เคียงกับ 25-35 เปอร์เซ็นต์. เนื่องจากธุรกิจมีแนวโน้ม ...

คำถาม
เป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้ทำบัญชีที่จะเข้าใจความซับซ้อนของการบัญชี. เพื่อให้ทุกอย่างง่ายขึ้น, ซอฟต์แวร์บัญชีได้รับการพัฒนา. ซอฟต์แวร์ถูกออกแบบมาเพื่อดูแลงานที่น่าเบื่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องใน ...

คำถาม
หลักการบัญชีเป็นกฎและแนวทางทั่วไปที่บริษัทต้องปฏิบัติตามในการรายงานบัญชีและบันทึกทางการเงินทั้งหมด. มีระบบบัญชีต่างๆ ที่สร้างมาตรฐานขึ้น. ระบบหลักการบัญชีที่พบบ่อยที่สุดคือ IFRS, สหราชอาณาจักร GAAP, และ US ...

คำถาม
Grant Cardone Net Worth ค่อนข้างใหญ่เนื่องจากชื่อเสียงด้านอสังหาริมทรัพย์ของเขาในธุรกิจ. ความหลงใหลและความอดทนของเขาได้นำเขาไปสู่มูลค่าสุทธิมหาศาล, และลูกค้าจำนวนมากที่ติดตาม. มูลค่าสุทธิของ Grant Cardone เป็นเรื่องเกี่ยวกับ $300 ล้าน ...