คำถาม
ใช่, a hydroxyl group can be attached to a triple bonded carbon. This configuration is called an alkoxy group, and it typically occurs in compounds that are water soluble or have low melting points. ตัวอย่างเช่น, the compound acetone has ...
0
4 สัปดาห์ 0 คำตอบ 619 มุมมอง 0

คำถาม
Primary amine may be produced using Grignard reagent if both reactants are present in pure form and there is no water involved. อย่างไรก็ตาม, this process can be difficult to control, so it's usually done in an industrial setting. Primary amines ...
0
4 สัปดาห์ 0 คำตอบ 541 มุมมอง 0

คำถาม
ใช่, วัสดุที่สามารถดูดซับแสงอินฟราเรดและปล่อยแสงที่มองเห็นได้. นี้เรียกว่า " กฎหมายของสเตฟาน-โบลต์ซมันน์ ," และเป็นจริงสำหรับวัสดุทั้งหมดรวมทั้งน้ำ. รังสีอินฟราเรดมีพลังแต่มีความยาวคลื่นสั้น (นานกว่าที่มนุษย์เห็น), ในขณะที่ ...
0
4 สัปดาห์ 0 คำตอบ 596 มุมมอง 0

คำถาม
น่าเสียดาย, the Cannizzaro reaction does not always occur simultaneously during benzoin condensation. This process is generally triggered by aldehydes and ketones that are present in fragrances, creating an undesirable odor and color change. The Cannizzaro reaction occurs when two aldehydes react ...
0
4 สัปดาห์ 0 คำตอบ 521 มุมมอง 0

คำถาม
เลขที่, โมเลกุลไม่แลกเปลี่ยนระหว่างของแข็งและของเหลวในสภาวะสมดุล. เนื่องจากความเข้มข้นของอนุภาคจะเท่ากันเสมอไม่ว่าจะแลกเปลี่ยนกี่ครั้งก็ตาม. กล่าวอีกนัยหนึ่ง, two fluids will remain at equilibrium ...
0
4 สัปดาห์ 0 คำตอบ 550 มุมมอง 0

คำถาม
Strong acids are good organic dehydrating reagents because they can extract large quantities of water from your ingredients with minimal solubility. This means that strong acids are less likely to cause the formation of undesirable byproducts, such as lye or ...
0
4 สัปดาห์ 0 คำตอบ 510 มุมมอง 0

คำถาม
While complementary DNA sequences may produce the same amino acids, they don't always have the same function. This is because each sequence can interact with specific proteins in a different way, which then affects their functionality. สำหรับเหตุผลนี้, it's ...
0
4 สัปดาห์ 0 คำตอบ 583 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021