คำถาม
Pluripotent stem cells are considered to be a new class of cells that have the potential to become different types of tissue. Some of these include liver, หัวใจ, nerve, and skin cells. They can also differentiate into other cell types ...
0
3 สัปดาห์ 0 คำตอบ 444 มุมมอง 0

คำถาม
Allen's rule is a generalization of the Pareto principle, ซึ่งระบุว่าในสถานการณ์ใด ๆ ที่มีตัวแทนสองประเภทเข้ามาเกี่ยวข้อง, ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะตกแก่คนส่วนน้อย. Bergmann's rule is a refinement of Allen's rule which ...
0
4 สัปดาห์ 0 คำตอบ 503 มุมมอง 0

คำถาม
Does women's hair grow faster than men? คำตอบของคำถามนั้นอาจทำให้คุณประหลาดใจ. While men's hair grows much faster than women's, it doesn't necessarily mean that women's hair grows faster, ทั้ง. การเจริญเติบโตของเส้นผมเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ, และเพศหญิง ...
0
3 เดือน 0 คำตอบ 1405 มุมมอง 0

คำถาม
กฎการอนุรักษ์พลังงานไม่ได้ละเมิดอย่างสมบูรณ์ในทั้งสองกระบวนการเพราะเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง, เพราะเพื่อให้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำกลายเป็นกลูโคสและออกซิเจน, พลังงานจากแสงแดดต้องเข้าสู่ ...
0
4 เดือน 0 คำตอบ 1783 มุมมอง 0

คำถาม
ในธรรมชาติ, ผลไม้ส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็นทรงกลมเนื่องจากรูปร่างของเซลล์พืช. ไม่มีขอบโค้ง, plasmodesmata between cells can't connect. ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งมอบยาที่ต้องฉีดต่อไปในระยะยาว, รูปทรงกลมของขอบผนังเซลล์ช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อนี้. และ, เมื่อเซลล์ขนาดใหญ่ทำงานร่วมกัน ...
0
4 เดือน 0 คำตอบ 2109 มุมมอง 0

คำถาม
การถ่ายปัสสาวะและการย่อยอาหารเป็นสองกระบวนการที่แตกต่างกันซึ่งมีความคล้ายคลึงกันบางอย่าง. ทั้งสองเกี่ยวข้องกับการปล่อยของเสียออกจากร่างกาย. อย่างไรก็ตาม, มีความแตกต่างบางอย่างระหว่างพวกเขา. การถ่ายปัสสาวะเป็นกระบวนการที่ปัสสาวะ ...
0
4 เดือน 0 คำตอบ 1845 มุมมอง 0

คำถาม
ดูที่ESTP, ปลาเป็นแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยม. It's also known as the window of the eye. ปลาเป็นแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยม, ซึ่งเป็น ...
กำลังดำเนินการ 0
8 เดือน 0 คำตอบ 2724 มุมมอง 1

คำถาม
บางคนคิดว่าดื่มน้ำเปล่าหลังกินผลไม้ไม่ดีเพราะ. บางคนคิดว่าดื่มน้ำเปล่าหลังกินผลไม้ไม่ดีเพราะ. บางคนคิดว่าดื่มน้ำเปล่าหลังกินผลไม้ไม่ดีเพราะ. บางคนคิดว่าดื่มน้ำเปล่าหลังกินผลไม้ไม่ดีเพราะ ...
0
8 เดือน 0 คำตอบ 2346 มุมมอง 0

คำถาม
บางคนคิดว่าดื่มน้ำเปล่าหลังกินผลไม้ไม่ดีเพราะ. บางคนคิดว่าดื่มน้ำเปล่าหลังกินผลไม้ไม่ดีเพราะ. บางคนคิดว่าดื่มน้ำเปล่าหลังกินผลไม้ไม่ดีเพราะ ...
0
8 เดือน 0 คำตอบ 2519 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021