คำถาม
พยานคือบุคคลที่พบเห็นอาชญากรรมหรือตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม. สามารถขอหมายเรียกพยานได้ (ได้รับคำสั่งให้ขึ้นศาล) .พยานถูกเรียกขึ้นศาลเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับคดี. ข้อมูลเป็นพยาน ...

คำถาม
ระบุว่าห้ามมิให้บุคคลใดที่ถูกจับถูกควบคุมตัวโดยไม่ได้รับแจ้ง, โดยเร็วที่สุด, เหตุแห่งการจับกุมดังกล่าวและเขาจะไม่ถูกปฏิเสธสิทธิในการปรึกษาหารือ, และได้รับการปกป้อง ...