คำถาม
วิธีการฆ่าเชื้อกรดไฮยาลูโรนิกที่รู้จักกันทั่วไปคือการกรอง. กระบวนการกรองทั่วไปใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมเกลือกรดไฮยาลูโรนิกบริสุทธิ์ในรูปแบบเข้มข้น, มักจะอยู่ในรูปของผงแห้ง, โดยให้สารละลายที่เป็นน้ำผ่านตัวกรองและต่อมา ...