คำถาม
เภสัชกรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ให้กับผู้ป่วย. แพทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่วินิจฉัย, รักษา, และจัดการรักษาโรคและการบาดเจ็บ. เภสัชกรมีหลากหลายประเภท ...

คำถาม
Amoxicillin และ Azithromycin เป็นยาปฏิชีวนะ 2 ชนิดที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย. แอมม็อกซิลลินเป็นยาปฏิชีวนะเพนิซิลลินรุ่นแรก. มีประสิทธิภาพในการต่อต้านแบคทีเรียในวงกว้างและสามารถรับประทานได้, ทางเส้นเลือด, เข้ากล้ามหรือ ...

คำถาม
พันธะในเอไมด์นั้นยากที่จะทำลาย: เวลาตอบสนองภายใต้แสงน้อย, สภาวะความเป็นกรด-ด่างหมดลง 100 ปีที่. วิธีเดียวที่จะทำให้พันธะเอไมด์สลายเร็วขึ้นโดยไม่ต้องใช้กรด, ฐาน, และตัวเร่งปฏิกิริยาคือการบิดมัน ...