คำถาม
แจ้งตัวแทนประกันของคุณว่า 70% ของอาคารของคุณว่างหรือว่าง, กำหนดว่าไม่ได้ใช้โดยเจ้าของ, ผู้เช่า, หรือผู้เช่าช่วงเพื่อดำเนินการตามประเพณีของตน. ตัวแทนของคุณจะทำงานร่วมกับบริษัทประกันภัยเพื่อจัดหา ...

คำถาม
โดยทั่วไป, ความคุ้มครองจากการประกันภัยรถยนต์หลักของคุณจะขยายไปถึงรถเช่า. หากเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถเช่า, การประกันภัยความรับผิดของคุณจะจ่ายเงินตามวงเงินกรมธรรม์ของคุณสำหรับความเสียหายต่อรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ. ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง ...