คำถาม
แอนติบอดีเป็นกระดูกสันหลังของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์,ในบทความนี้เราจะเจาะลึกคำจำกัดความของแอนติบอดี,ไอโซโทปของพวกมัน,การประยุกต์ใช้แอนติบอดี้ทางการแพทย์และอื่น ๆ อีกมากมาย. แอนติบอดี้ (อับ), หรือที่เรียกว่าอิมมูโนโกลบูลิน (อิก),มีขนาดใหญ่, โปรตีนรูปตัว Y ส่วนใหญ่ผลิตโดยเซลล์พลาสมาซึ่ง ...
0
2 ปีที่ 0 คำตอบ 6649 มุมมอง 0

คำถาม
Computed Tomography Scan ที่รู้จักกันแพร่หลายในชื่อ CT Scan ใช้อุปกรณ์เอ็กซ์เรย์พิเศษเพื่อศึกษาความผิดปกติที่พบในการทดสอบภาพอื่นๆ, และช่วยวินิจฉัยอาการไอโดยไม่ทราบสาเหตุ, หายใจถี่, เจ็บหน้าอก, ไข้, และเกี่ยวข้องกับอาการหน้าอก. การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการ ...
0
3 ปีที่ 0 คำตอบ 5488 มุมมอง 0

คำถาม
MRI on cartilage MRI stands for magnetic resonance imaging. เป็นการสแกนประเภทหนึ่งที่ใช้สนามแม่เหล็ก, คลื่นวิทยุ, และคอมพิวเตอร์สร้างภาพรายละเอียดภายในร่างกาย. ไม่เหมือนเอกซเรย์, ที่ถ่ายรูปของคุณ ...
0
3 ปีที่ 0 คำตอบ 5751 มุมมอง 0

คำถาม
การทดสอบ ALT และ AST จะวัดเอ็นไซม์ที่ตับของคุณหลั่งออกมาเพื่อตอบสนองต่อความเสียหายหรือโรค. การทดสอบอัลบูมินวัดว่าตับสร้างอัลบูมินได้ดีเพียงใด, ในขณะที่การทดสอบบิลิรูบินวัดว่ากำจัดบิลิรูบินได้ดีเพียงใด. สามารถใช้ ALP ได้ ...
0
3 ปีที่ 0 คำตอบ 3988 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021