คำถาม
ที่รองนั่งชักโครกมีแบคทีเรียมากมาย, 50 แบคทีเรียต่อตารางนิ้ว, สำหรับผู้ต้องการทราบ," เธอพูดว่า. แม้ว่าคุณอาจจะแปลกใจที่รู้ว่าฟองน้ำสำหรับทำครัวคือ 200,000 สกปรกกว่าฝารองนั่งชักโครกหลายเท่า. ไม่มีคุณ ...