คำถาม
ที่รองนั่งชักโครกมีแบคทีเรียมากมาย, 50 แบคทีเรียต่อตารางนิ้ว, สำหรับผู้ต้องการทราบ," เธอพูดว่า. แม้ว่าคุณอาจจะแปลกใจที่รู้ว่าฟองน้ำสำหรับทำครัวคือ 200,000 สกปรกกว่าฝารองนั่งชักโครกหลายเท่า. No you ...
0
3 ปีที่ 0 คำตอบ 4280 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021