คำถาม
หมาเอาสายจูงเข้าปากเพราะเป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติ. ในป่า, แมวและสัตว์อื่น ๆ ล่าโดยการไล่ล่าเหยื่อ. เมื่อเหยื่อถูกจับ, they’ll let go of the leash ...
0
10 เดือน 0 คำตอบ 3543 มุมมอง 0

คำถาม
การพูดชมเชยถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกสุนัข. ใช้เพื่อจูงใจสุนัขและทำให้พวกเขากระตือรือร้นที่จะได้รับรางวัลและการฝึกอบรมเพิ่มเติม. อย่างไรก็ตาม, it does not have the same effectiveness as ...
0
10 เดือน 0 คำตอบ 2624 มุมมอง 0

คำถาม
สุนัขเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว, แต่ไม่ใช่แค่สัตว์ตัวใดที่สามารถเข้าสู่จักรราศีได้. ราศีที่แตกต่างกันมีความเกี่ยวข้องกับประเภทบุคลิกภาพและคุณลักษณะที่แตกต่างกัน. ตัวอย่างเช่น, a dog is considered an ...
0
10 เดือน 0 คำตอบ 3812 มุมมอง 0

คำถาม
English Bull Dogs ได้รับความนิยมมากขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมา. ไม่ใช่แค่น่ารักน่ากอด, แต่ยังแข็งแกร่งและทรงพลังอีกด้วย. อารมณ์ของมันคือสิ่งที่แยกพวกเขาออกจากสุนัขสายพันธุ์อื่น. It's no ...
0
10 เดือน 0 คำตอบ 3658 มุมมอง 0

คำถาม
สุนัขสามารถให้ยาของมนุษย์ได้หรือไม่? เป็นคำถามที่อยู่ในใจเรามานาน, สาเหตุหลักมาจากประเด็นเรื่องสิทธิสัตว์. เพื่อตอบคำถามนี้, ...
0
10 เดือน 0 คำตอบ 2835 มุมมอง 0

คำถาม
นี่เป็นคำถามที่ถูกถกเถียงกันมานานหลายศตวรรษ. สำนวนมีการโต้เถียงกันว่าจะไม่ชอบน้ำฝนเพราะความสกปรกและความรักกับเจ้าของของพวกเขา. บางคนเชื่อว่าหมาชอบน้ำฝนจริงๆ. ตัวอย่างหนึ่งคือ, ...
0
10 เดือน 0 คำตอบ 3059 มุมมอง 0

คำถาม
Nоthing in nаture is а "ferосiоus killer," nоt even tigers оr wоlves. อย่างไรก็ตาม, рitbulls аre а breed оf fighting/fighting dоgs, ใช่. Аs suсh, they hаve innаte quаlities (just like dасhshunds) thаt рredisроse them tо сertаin reасtiоns аnd behаviоrs if the dоrmаnt ...
0
12 เดือน 0 คำตอบ 2788 มุมมอง 0

คำถาม
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดมักเกิดขึ้นในสุนัขเพศเมียหลังจากลูกสุนัขเกิด. ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดมักเกิดขึ้นในสุนัขเพศเมียหลังจากลูกสุนัขเกิด. ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดมักเกิดขึ้นในสุนัขเพศเมียหลังจากลูกสุนัขเกิด. ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดมักเกิดขึ้นในสุนัขเพศเมียหลังจากลูกสุนัขเกิด. ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดมักเกิดขึ้นในสุนัขเพศเมียหลังจากลูกสุนัขเกิด. การกินและการนอนของพวกเขา ...
0
1 ปี 0 คำตอบ 4924 มุมมอง 0

คำถาม
โดยทั่วไป, receiving basic veterinary care, including vaccinations, health screenings, and microchipping, is a sign that a breeder cares about the health and well-being of his puppies. These factors alone are not indicators of a reputable breeder, but every reputable breeder should ...
0
1 ปี 0 คำตอบ 3204 มุมมอง -1
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021