คำถาม
ดาวเคราะห์น้อยเป็นดาวเคราะห์น้อยที่ไม่สามารถจัดเป็นดาวเคราะห์หรือเป็นดาวหางได้. โดยทั่วไปแล้วสิ่งเหล่านี้จะโคจรตรงรอบดวงอาทิตย์, หรือที่เรียกว่าระบบสุริยะชั้นใน. ดาวเคราะห์น้อยรูปแบบใหญ่ ...