คำถาม
แมงป่องและกุ้งมังกรมีรูปร่างค่อนข้างคล้ายกัน, แม้ว่าแหล่งที่อยู่อาศัยและกระบวนการชีวิตที่แตกต่างกัน. หลายคนมองว่ากุ้งมังกรเป็นแมงป่องน้ำหรือแมงป่องที่อาศัยอยู่ในน้ำ, แต่คำถามยังคงอยู่ที่, มีความเชื่อมโยงระหว่างแมงป่องกับกุ้งก้ามกรามหรือไม่?? ดี ...