คำถาม
ยาปฏิชีวนะบางชนิดสามารถฆ่าอะมีบาได้. ยาปฏิชีวนะเหล่านี้รวมถึงยาเช่น azithromycin. โดยทั่วไปแล้วยาปฏิชีวนะจะไม่ทำงานกับอะมีบา แต่เนื่องจากยาปฏิชีวนะถูกออกแบบมาเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียอย่างเลือกสรรในขณะที่ประหยัดเซลล์ของเรา. อะมีบามีความคล้ายคลึงกัน ...