คำถาม
น้ำมันหอมระเหยกำลังถูกใช้รักษาโรคหลายประเภทมากขึ้น, จากความวิตกกังวลสู่มะเร็ง. ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะสนับสนุนการกล่าวอ้างว่าน้ำมันหอมระเหยมีประสิทธิภาพในการต่อต้านมะเร็ง, แต่มี ...