คำถาม
ในปีที่ผ่านมา, การตรวจแปปสเมียร์แพร่กระจายน้อยลงและพบได้บ่อยมากขึ้น. แม้ว่าทฤษฎีต่างๆ ยังคงมีอยู่ตามจุดประสงค์ของปิรามิดก็ตาม, ผู้หญิงหลายคนกลัวที่จะไปหาหมอเพื่อตรวจแปปสเมียร์. นี่คือรายการวิธีการทำแปปสเมียร์ ...